Zwroty i wymiana
 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru Towaru, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm).
 3. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie na własny koszt w cągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu internetowego nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie przyczepioną metką zabezpieczającą, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres PRZYBYLSKI.COM MARIUSZ PRZYBYLSKI, UL. Chodkiewicza 2/65, 02-593 Warszawa, tel. 504 434 199
 4. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z nienaruszoną plombą zabezpieczającą przed użytkowaniem, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 6. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 7. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu) oraz odesłanie Towaru na własny koszt wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską na adres: 
 8. PRZYBYLSKI.COM MARIUSZ PRZYBYLSKI, Chodkiewicza 2/65, 02-593 Warszawa
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanych towarów.
 10. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sprzedającego w całości.
 11. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 12. Koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedający.
 13. Zarówno w przypadku zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.